Featured

Dự báo cơ bản về đồng Peso của Mexico Phụ thuộc vào Hiệp định Bầu cử Tổng thống

Dự báo cơ bản về đồng Peso của Mexico Phụ thuộc vào Hiệp định Bầu cử Tổng thống

Dự báo cơ bản về đồng Peso của Mexico đã được Ủy ban Kinh tế Mexico phát hành gần đây và cho thấy một kết quả rất thú vị. Dựa trên các dự đoán bầu cử Tổng thống cho Tổng…