Featured

Đồng đã sẵn sàng để tăng cao hơn khi thị trường loại bỏ mối quan tâm về virus

Đồng đã sẵn sàng để tăng cao hơn khi thị trường loại bỏ mối quan tâm về virus

Mọi người thường nghĩ rằng đồng là một yếu tố mà bạn chỉ thấy trong các đồng tiền cũ và giả định này khiến họ nghĩ rằng giá đồng sẽ giảm nếu thị trường quay lưng với nó. Điều ngược…

Featured

USD / MXN Đô la Mỹ đang cố gắng xây dựng một cơ sở vững chắc so với đồng peso Mexico

USD / MXN Đô la Mỹ đang cố gắng xây dựng một cơ sở vững chắc so với đồng peso Mexico

Khi tôi được hỏi gần đây, “Những cặp tiền tệ nào đang hoạt động tốt tại thời điểm này ở châu Âu và đó là Đô la Mỹ hay Euro?” Tôi đã đưa ra một câu trả lời rất ngắn…