Dự báo Dow Jones cho đồng yên Nhật sẽ biến thành trò lừa bịp kích thích tài khóa

Đồng đô la Mỹ và đồng Yên Nhật, mặc dù phải chịu đựng một số thời điểm khó khăn, nhưng không chết khi đến nơi vì những lời hứa của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bất chấp. Thật vậy, một số nhà phân tích, chẳng hạn như Robert Butler, Giám đốc nghiên cứu của OANDA, đã chỉ ra rằng sự suy yếu của đồng đô la và tăng cường đồng yên chỉ là một biểu hiện kinh tế của chủ nghĩa tư bản thị trường tự do toàn cầu. Những người khác, chẳng hạn như Wilson Barcia, chiến lược gia trưởng thị trường tại Themis Trading, đã quy cho nhu cầu yếu hiện tại đối với USD và việc tăng cường đồng yên cho Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, sẽ chính xác hơn khi nói rằng Đô la Mỹ và Yên Nhật, mặc dù phải chịu đựng một số thời điểm khó khăn, nhưng không chết khi đến nơi vì những lời hứa của Tổng thống đắc cử Donald Trump bất chấp. Thật vậy, một số nhà phân tích, chẳng hạn như Robert Butler, Giám đốc nghiên cứu của OANDA, đã chỉ ra rằng sự suy yếu của đồng đô la và tăng cường đồng yên chỉ là một biểu hiện kinh tế của chủ nghĩa tư bản thị trường tự do toàn cầu.

Những người khác, chẳng hạn như Wilson Barcia, chiến lược gia trưởng thị trường tại Themis Trading, đã quy cho nhu cầu yếu hiện tại đối với USD và việc tăng cường đồng yên cho Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ. Mặc dù đồng đô la đã chắc chắn bị ảnh hưởng trong những tháng gần đây, nhưng nó đã không bị giết bởi sự chậm lại của nền kinh tế thế giới, và nhiều quốc gia đã làm cho đồng tiền của họ mạnh hơn so với đồng đô la. Hơn nữa, không phải trường hợp nào đồng đô la Mỹ yếu so với đồng Yên Nhật vì USD yếu so với hầu hết các loại tiền tệ khác trên thế giới.

Trên thực tế, người ta cho rằng thị trường ngoại hối đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn vì sự không chắc chắn được tạo ra bởi các cuộc bầu cử. Đồng đô la hiện đang trải qua một đợt tăng giá, vì vậy nó sẽ không gây ngạc nhiên cho các nhà giao dịch nếu đồng đô la tiếp tục tăng giá so với đồng yên và các loại tiền tệ chính khác. Thật vậy, với các lực lượng toàn cầu đang tìm cách giảm ảnh hưởng của đồng đô la, đồng yên và các loại tiền tệ chính khác cũng đang theo cùng một khóa học.

Sẽ chính xác hơn khi nói rằng Đô la Mỹ và Yên Nhật, mặc dù phải chịu đựng một số thời điểm khó khăn, nhưng không chết khi đến nơi vì những lời hứa của Tổng thống đắc cử Donald Trump bất chấp. Thật vậy, một số nhà phân tích, chẳng hạn như Robert Butler, Giám đốc nghiên cứu của OANDA, đã chỉ ra rằng sự suy yếu của đồng đô la và tăng cường đồng yên chỉ là một biểu hiện kinh tế của chủ nghĩa tư bản thị trường tự do toàn cầu. Những người khác, chẳng hạn như Wilson Barcia, chiến lược gia trưởng thị trường tại Themis Trading, đã quy cho nhu cầu yếu hiện tại đối với USD và việc tăng cường đồng yên cho Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, sẽ chính xác hơn khi nói rằng Đô la Mỹ và Yên Nhật, mặc dù phải chịu đựng một số thời điểm khó khăn, nhưng không chết khi đến nơi vì những lời hứa của Tổng thống đắc cử Donald Trump bất chấp. Thật vậy, một số nhà phân tích, chẳng hạn như Robert Butler, Giám đốc nghiên cứu của OANDA, đã chỉ ra rằng sự suy yếu của đồng đô la và tăng cường đồng yên chỉ là một biểu hiện kinh tế của chủ nghĩa tư bản thị trường tự do toàn cầu. Những người khác, chẳng hạn như Wilson Barcia, chiến lược gia trưởng thị trường tại Themis Trading, đã quy cho nhu cầu yếu hiện tại đối với USD và việc tăng cường đồng yên cho Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, sẽ chính xác hơn khi nói rằng Đô la Mỹ và Yên Nhật, mặc dù phải chịu đựng một số thời điểm khó khăn, nhưng không chết khi đến nơi vì những lời hứa của Tổng thống đắc cử Donald Trump bất chấp. Thật vậy, một số nhà phân tích, chẳng hạn như Robert Butler, Giám đốc nghiên cứu của OANDA, đã chỉ ra rằng sự suy yếu của đồng đô la và tăng cường đồng yên chỉ là một biểu hiện kinh tế của chủ nghĩa tư bản thị trường tự do toàn cầu. Những người khác, chẳng hạn như Wilson Barcia, chiến lược gia trưởng thị trường tại Themis Trading, đã quy cho nhu cầu yếu hiện tại đối với USD và việc tăng cường đồng yên cho Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ.

Thật vậy, người ta cho rằng thị trường ngoại hối đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn vì sự không chắc chắn được tạo ra bởi các cuộc bầu cử. Đồng đô la hiện đang trải qua một đợt tăng giá, vì vậy nó sẽ không gây ngạc nhiên cho các nhà giao dịch nếu đồng đô la tiếp tục tăng giá so với đồng yên và các loại tiền tệ chính khác. Trên thực tế, với các lực lượng toàn cầu đang tìm cách giảm ảnh hưởng của đồng đô la, đồng yên và các loại tiền tệ chính khác đang theo cùng một khóa học.