Featured

Đồng đã sẵn sàng để tăng cao hơn khi thị trường loại bỏ mối quan tâm về virus

Đồng đã sẵn sàng để tăng cao hơn khi thị trường loại bỏ mối quan tâm về virus

Mọi người thường nghĩ rằng đồng là một yếu tố mà bạn chỉ thấy trong các đồng tiền cũ và giả định này khiến họ nghĩ rằng giá đồng sẽ giảm nếu thị trường quay lưng với nó. Điều ngược…