Featured

USD / MXN Đô la Mỹ đang cố gắng xây dựng một cơ sở vững chắc so với đồng peso Mexico

USD / MXN Đô la Mỹ đang cố gắng xây dựng một cơ sở vững chắc so với đồng peso Mexico

Khi tôi được hỏi gần đây, “Những cặp tiền tệ nào đang hoạt động tốt tại thời điểm này ở châu Âu và đó là Đô la Mỹ hay Euro?” Tôi đã đưa ra một câu trả lời rất ngắn…